LA RUÏNA

La Ruïna és el dia que ens quedarem sense res. És la Sílvia que confa en el èxit del seu nou projecte artístic. És el Toni que depèn de la seva poc estimada feina per pagar una vida conjunta amb la Sílvia. És la Laura que veu whisky per portar la contrària al seu marit. És l'Abel que ha invertit en una constructora. Si el sector inmobiliari s'ensorra, si la feina s'acaba o el projecte es frustra, aquesta serà la seva ruïna i també la nostra. Ha passat. És avui. És la Ruina.
Posted by Picasa

No hay comentarios: